Lietuvos pulmonologų draugijos suvažiavimas, Vilnius, 2016

2016 m. gegužės 27 d. viešbučio "Karolina" konferencijų centre, Vilniuje, įvyko Lietuvos pulmonologų draugijos suvažiavimas, kurio metu išrinkta nauja valdyba ir taryba:
Pirmininkas - doc. Rolandas Zablockis
Pavaduotojas - prof. Edvardas Danila
Pavaduotojas - doc. Kęstutis Miškinis
Sekretorė - gyd. Giedrė Grigienė
Iždininkė - gyd. Elena Bernotienė
Tarybos narys - gyd. Algirdas Gauronskis
Tarybos narė - gyd. Cincilevičiūtė Giedrė
Tarybos narė - gyd. Aleksonienė Regina

Sveikiname išrinktą naująją draugijos tarybą, valdybą ir pirmininką bei jo pavaduotojus. Linkime gero darbo ir idėjų atstovaujant mums visiems rūpimais klausimais.

Pagarbiai,
Lietuvos pulmonologų draugijos pirmininkas
Doc. Rolandas Zablockis