Projektas "Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai", Vilnius-Klaipėda-Panevėžys, 2016

Nekomercinis Lietuvos pulmonologų draugijos medicininės kvalifikacijos tobulinimo projektas "Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai" remiamas farmacinės kompanijos GlaxoSmithKline Lietuva.

Mokymai buvo skirti praktinėms bronchinės astmos problemoms spręsti. Projekto metu vyko mokomieji seminarai Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje, kuriuose sveikatos priežiūros specialistai, gydytojai pulmonologai ir bendrosios praktikos gydytojai, buvo supažindinami su teisinga įvairių inhaliatorių vartojimo technika, pefmetrijos atlikimu bei spirometrijos vertinimu, bronchinės astmos kontrolės supratimu ir vertinimu, buvo nagrinėjami klinikiai bronchinės astmos atvejai, aptariamos diagnostikos ir gydymo problemos.

Seminarų dalyviai gavo mokomosios medžiagos:
- Lietuvos pulmonologų draugijos atnaujintą Inhaliatorių vartojimo mokomąją knygelę;
- Pefmetrijos ir spirometrijos skrajutę;
- Lektorių paruoštą mokomąją dalomąją medžiagą.

Mokymus vedė: prof. Edvardas Danila, doc. Rolandas Zablockis, gyd. Elena Bernotienė.

Lietuvos pulmonologų draugijos pirmininkas
Doc. Rolandas Zablockis