Projektas "Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai", Vilnius-Šiauliai-Alytus, 2015-2016

Nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. kovo 30 d. vykdytas nekomercinis Lietuvos pulmonologų draugijos medicininės kvalifikacijos tobulinimo projektas "Bronchinės astmos diagnostikos ir gydymo praktiniai aspektai", kuris sulaukė didžiulio pasisekimo. Projektas buvo remiamas farmacinės kompanijos GlaxoSmithKline Lietuva.

Tokio tipo mokymo projektas organizuotas pirmą kartą Lietuvoje. Mokymai buvo skirti praktinėms bronchinės astmos problemoms spręsti. Projekto metu vyko mokomieji seminarai Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje, kuriuose sveikatos priežiūros specialistai, gydytojai pulmonologai ir bendrosios praktikos gydytojai, buvo supažindinami su teisinga įvairių inhaliatorių vartojimo technika; pefmetrijos atlikimu bei spirometrijos vertinimu; bronchinės astmos kontrolės supratimu ir vertinimu, buvo nagrinėjami klinikiai bronchinės astmos atvejai, aptariamos diagnostikos ir gydymo problemos.

Seminarų dalyviai gavo mokomosios medžiagos:
- Lietuvos pulmonologų draugijos atnaujintą Inhaliatorių vartojimo mokomąją knygelę;
- Pefmetrijos ir spirometrijos skrajutę;
- Lektorių paruoštą okomąją dalomąją medžiagą.

Seminarus vedė: prof. Edvardas Danila, doc. Rolandas Zablockis, gyd. Elena Bernotienė. Projekto metu vykdyta anoniminė žinių pokyčių apklausa parodė, jog tokio pobūdžio projektas yra labai naudingas.

Lietuvos pulmonologų draugijos pirmininkas
Doc. Rolandas Zablockis