2021 m. tuberkuliozės epidemiologiniai rodikliai ir epidemiologinė situacija Lietuvoje

Sergamumas TB 2021 m. Lietuvoje buvo 23,1/100 000 gyventojų, ir jis 3 kartus viršijo ES/EEB TB sergamumo vidurkį (7,35 /100 000 gyventojų). Per 2016 - 2020 m. laikotarpį, sergamumo rodiklis – 51,8%. PSO "TB pabaiga" strategijoje rekomenduojama 2016–2020 metais sergamumo rodiklius sumažinti 20%, Lietuvoje šis rodiklis sumažėjo apie 50%.

Didžiausius iššūkius efektyvesnio TB gydymo paieškose kelia daugeliui vaistų atspari TB, jos paplitimo mastai. Lietuva išlieka lydere aukštos rizikos šalių grupėje su aukštu dauginio atsparumo vaistams paplitimu. 2021 m. Lietuvoje užregistruoti 93 DVA TB atvejai. Nuo 2016 m. iki 2021 m. 61% sumažėjo daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejų.

Lietuvoje sėkmingo išgydymo rodiklis naujų plaučių jautrios TB atvejų tarpe 2016–2019 m. laikotarpiu siekė 85% (2016 m. - 85,3%, 2017 m. - 85,5%, 2018 m. - 85,9%,  2019 m.- 85,7%. Tai vienas geriausių rezultatų ES/EEB valstybių tarpe, atspindinčių efektyvų tuberkuliozės kontrolės sistemos funkcionavimą. Pradėjus įgyvendinti DOTS strategijos komponentus, šeimos gydytojus įtraukus į TB atvejo valdymą, išplėtus TB paslaugų prieinamumą DOTS kabinetuose, kai vaistus nuo TB ligoniai suvartoja asmens sveikatos priežiūros darbuotojo akivaizdoje, taip užtikrindami tinkamais intervalais ir tinkamomis dozėmis vaistų vartojimą, bei viso paskirto gydymo kurso užbaigimą, įmanoma vykdyti gydymo kontrolę.  Be to ES ir savivaldybėms subsidijuojant, visiems DOTS kabinetų ligoniams skiriama socialinė parama (maisto talonai, padengiamos kelionės išlaidos).  Tai didelė paskata, motyvacija užbaigti gydymą bei galimybė savivaldai susipažinti su TB problemomis bendruomenėse, mažinti atskirtį, formuoti nuomonę, jog TB išgydoma ir skatinti kreiptis visus turėjus kontaktą su TB sergančiu asmeniu profilaktiškai tikrintis.

Tenka pažymėti, kad TB epidemiologiniai rodikliai Lietuvoje per 2016–2021 m. laikotarpį ("TB pabaiga" strategijos įgyvendinimo laikotarpį) ženkliai sumažėjo. Tuberkuliozės epidemiologinės situacijos pagerėjimui šalyje turi įtakos įgyvendinamos tuberkuliozės kontrolės strategijose numatytos priemonės, tuberkuliozės atvejo savalaikė registracija, TB atvejo valdymas ir stebėsena. Lietuva sėkmingai įgyvendino PSO TB pabaiga strategijos tikslus: sumažinti sergamumą, mirčių skaičių, skirti socialinę paramą sergančiąjam.

Lietuva kaip ir kitos pasaulio valstybės susidūrė su COVID-19 pandemija, kuri dar labiau išryškino sveikatos sistemos spragas, sutrikdė TB diagnostiką, paslaugų prieinamumą. Sutrikdžius sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, sumažėjo TB atvejų skaičiai. Prognozuojamas pandemijos poveikis ekonomikos veiksniams pablogino bent du pagrindinius veiksnius, lemiančius tuberkuliozės atvejų šuolius: nedarbą ir mitybą.


2017–2021 m. Užregistruoti tuberkuliozės atvejai Lietuvoje, spauskite ČIA
2017–2021 m. Užregistruoti tuberkuliozės atvejai apskrityse, spauskite ČIA