Atnaujintas kompensuojamųjų vaistų sąrašas, 2021-03-29

Informuojame, kad vaistinis preparatas Osimertinibas (Tagrisso), skirtas suaugusių pacientų lokaliai progresavusio arba metastazinio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio (angl. non-small cell lung cancer, NSCLC), turinčio aktyvinančių epidermio augimo faktoriaus receptorių (angl. epidermal growth factor receptor, EGFR) mutacijų, pirmaeiliam gydymui, jau kompensuojamas ir Lietuvoje.

Įtraukimas į kainyną patvirtintas 2021 m. vasario 18 d. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos posėdžio protokolu, skaitykite ČIA

Patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymu, skaitykite ČIA