TUBERKULIOZĖ LIETUVOJE. 2023 m. analizė

Tuberkuliozė (toliau – TB) išlieka viena pavojingiausių infekcinių ligų pasaulyje. Maždaug 25% pasaulio gyventojų yra užsikrėtę su M. tuberculosis. Daugiau nei 10 milijonų žmonių kasmet suserga tuberkulioze. 2022 m. PSO duomenimis, tai antra infekcinė liga (po COVID-19) pagal mirčių apimtis, nusinešusi daugiausiai gyvybių [1]. Išsivysčius aktyviai TB formai ir nesigydant mirštamumas nuo šios ligos siekia apie 50 proc. PSO 2015 m. pradeda įgyvendinti STOP - TB  strategiją [2]. Strategijos orientyras – ilgalaikių veiksmų planas, leidžiantis pašalinti TB kaip visuomenės sveikatos problemą, sumažinant 2035 m. TB atvejų skaičių iki 10/milijonui gyventojų, sumažinant  95 proc. mirčių nuo TB skaičių per 2016-2035 m. laikotarpį ir 2050 m. užregistruoti mažiau nei 1/milijonui gyventojų TB atvejų. Lietuva sėkmingai įsitraukia į strategijos plėtojimą ir pradeda įgyvendinti efektyvias tuberkuliozės kontrolės priemones, kurios įtakojo epidemiologinių rodiklių pokyčius. Įgyvendinant Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų Nacionalinės pažangos programą [3], Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą [4], kitus teisės aktus, reglamentuojančius TB epidemiologinės stebėsenos tobulinimą, metodinės konsultacinės pagalbos TB diagnostikos, gydymo ir kontrolės srityse teikimą pavyko ženkliai sumažinti TB atvejų skaičius.

2021 metais Europos ligų ir profilaktikos kontrolės centro duomenimis 29 Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse buvo užregistruoti 33 520 TB atvejai arba 7,4 /100 000 gyventojų (oficialūs statistiniai duomenys pateikti už 2021 m., 2022 m. duomenys dar nepaskelbti). Kasmet TB atvejų skaičius sumažėjo 10 % nuo 2017 m. Tai yra tikslingas postūmis, siekiant užbrėžtų TB strategijų tikslų vėlesniems metams.

2023 m.  tuberkuliozės epidemiologinės situacijos vertinimas ir rezultatai Lietuvoje.

 • Užregistruoti 723 TB atvejai arba 25,3/100 000 gyv.
 • Užregistruoti 707 nauji TB atvejai ir recidyvai arba sergamumas 24,74/100 000 gyv.
 • Užregistruoti 619 nauji TB atvejai arba 21,66/100 000 gyv.
 • Užregistruoti 626 plaučių TB nauji atvejai ir recidyvai arba 21,91/100 000 gyv.
 • Užregistruoti 502 nauji bakteriologiškai patvirtinti plaučių TB atvejai.
 • Užregistruoti 44 vaikų TB atvejai arba 8,65/100 000 gyv.

Lietuvoje TB atvejų skaičius per pastaruosius 5 metus sumažėjo 33,2 %  (2019 m. užregistruota 37,9/100 000 gyventojų TB atvejų, o 2023 m. – 24/100 000 gyv.). Naujų TB atvejų ir recidyvų skaičius per 2019 - 2023 m. laikotarpį, sumažėjo 29,7 %, o paplitimo rodiklis – 31,2 %. Lietuvoje pradėjus įgyvendinti efektyvios tuberkuliozės kontrolės PSO strategijos „TB Pabaiga“ priemones, sveikatos 2014–2025 metų Nacionalinės pažangos programą, Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, 2015-2020 metų laikotarpiu, įgyvendinus I-ojo „TB Pabaiga“ strategijos etapo uždavinius, pavyko sergamumo TB rodiklius sumažinti beveik 49 % (kai rekomenduojama 20 %).

2021 m. ES/EEE regione sėkmingo išgydymo rodiklis TB naujų ir recidyvų tarpe (išskyrus atsparius TB atvejus rifampicinui) siekė 71, 7 %  (geriausius rodiklius pasiekė: Malta – 99,3%, Norvegija – 88,7 %, Lietuva – 85,5 %) [5]. 2021 m. Lietuvoje sėkmingo išgydymo rodiklis naujų TB atvejų tarpe (be daugeliui vaistų atsparios ir atsparios rifampicinui TB atvejų) siekė 87 %. Nutraukto gydymo atvejų skaičius sumažėjo nuo 2,9 % (2018 m.) iki 2,1 % (2021 m.).

Tuberkuliozė yra išgydoma, Geriausia tuberkuliozės profilaktika yra sėkmingai išgydytas TB ligonis. Norint pasiekti STOP - TB strategijos nurodytą rodiklį 2030 metams, reikia diegti inovatyvias technologijas (TM ištyrimą viso genomo sekoskaitos metodu ir vaistų nuo TB koncentracijos kraujuje tyrimus), operatyviau organizuoti kontaktų paiešką, plėsti jų apimtis, gerinti ekonomines ir socialines ligonių sąlygas. Būtina stengtis išaiškinti kiekvieną aktyvų tuberkuliozės atvejį.

 

Tuberkuliozės rodikliai 1998, 2019–2023 m., spauskite ČIA

 

Literatūra

 1. The WHO Global Tuberculosis Report, 2022.
 2. Resolution A/RES/70/1 adopted by the Seventieth session of the General Assembly on 25 September 2015. Agenda items 15 and 116: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. Nr.V-815 įsakymas „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
 5. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2023 Internetinė prieiga: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2023-2021-data.